© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Amerikansk dunört

Epilobium adenocaulon

  • Latinsk synonym: Epilobium ciliatum ssp. adenocaulon
  • Familj: Dunörtsväxter – Onagraceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–120 cm. Stjälk upprätt, förgrenad, kantig.
  • Blomma: Radiärsymmetriskt, hylle 4-taligt. Kronblad 4–7 mm, blekt purpurröda. Foder med enkla böjda hår och glandelhår. 8 ståndare. Pistill sambladig, 4-talig, märket klubbformat. Blomställningen en lång, gles, bladig klase.
  • Bladen: Mycket kortskaftade, kala. Bladskiva hel, smalt äggrund-äggrund och med vasst tandad kant. Vid växtens bas tjocka rosettblad. Bladen dels motsatta, dels strödda.
  • Frukten: Lång, rörlik, 4-rummig kapsel.
  • Växtplats: Stränder, åkanter, diken, hyggen, ruderatmarker och andra öppna ställen.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Dunörtsläktet (Epilobium) omfattar ca. 200 arter. De är spridda jämt över hela världen med undantag för tropikerna. De flesta arterna finns i Asien och Amerika. Dunörtsarterna korsar sig lätt. Dunörterna är anpassade till fuktiga växtplatser och är i huvudsak självpollinerade. Eftersom de föredrar öppna växtplatser har de dragit nytta av människans verksamhet. Den amerikanska dunörten är en nordamerikansk art som mycket snabbt spritt sig i Europa. De amerikanska dunörterna är allmänt taget en stor grupp mångformiga arter och man har urskilt många arter, raser och hybrider.

I Finland påträffas två underarter av amerikansk dunört varav den större, västliga rasen är vanligare. Den östliga rasen är låg och förgrenar sig vid basen. Vid sidan av dessa växer i Finland ganska allmänt den vita dunörten (E. ciliatum) som är rent grön med vita blommor och den mer sällsynta alaskadunörten (E. glandulosum) som har grov stam och tät blomställning.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page