ssp. paludosa ssp. paludosa ssp. angustifolia ssp. paludosa ssp. pratensis ssp. angustifolia ssp. paludosa ssp. pratensis ssp. angustifolia

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ängsbräsma

Cardamine pratensis

  • Underarter: Ängsbräsma, Kärrbräsma, Polarbräsma
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–50 cm. Stjälk upprätt–uppstigande, oförgrenad, kal.
  • Blomma: Ganska stor, vit-lila med fyra, 8–15 mm långa kronblad. 4, ganska spetsiga foderblad. 6 ståndare. 2-talig pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad. Blomställningen en klase.
  • Bladen: Lågblad långskaftade. Bladskivor parbladiga. Basalrosettens småblad runda, uddbladet av samma storlek som de övriga. Mellanbladens småblad vanligen smala, skaftade eller oskaftade.
  • Frukten: Platt, lång skida.
  • Växtplats: Friska ängssluttningar, strandängar, stränder, våta skogskärr, diken, gölar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Bräsmorna (Cardamine spp.) förekommer i norra halvklotets kalla, svala och tempererade områden. Ängsbräsman är en mångformig växtgrupp som här behandlas som en enda art. Ängsbräsmans tre underarter, ängsbräsma (ssp. pratensis), kärrbräsma (ssp. paludosa) och polarbräsma (ssp. angustifolia), skiljs från varandra bl.a. på de parbladiga bladens storlek och byggnad. Alla är korspollinerade, vackert blommande våtmarksarter.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page