© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ängskovall

Melampyrum pratense

  • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: Ettårig ört. Halvparasit.
  • Höjd: 10–40 cm. Varierat förgrenad, upprätt.
  • Blomma: Zygomorf, 10–18 mm. Ljus-, klar- eller mörkgul, ibland rödaktig, 2-läppig krona med långt rör. Underläpp rak. Röret ofta vitt. 4 sammanväxta foderblad. Foderflikar långa, likriktade och böjda. Övre blommors stödblad tandade eller flikiga. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blommor parvis ensidigt i stödbladsvecken.
  • Bladen: Motsatta, nästan oskaftade. Bladskivor smalt elliptiska–nästan linjära. Lägre stödblad helbräddade, övre vid basen vanligen tandade–långt smalflikiga.
  • Frukten: Kapsel av ca. 2 ggr fodrets längd.
  • Växtplats: Torra och friska moar, även hällar, tuvor på tallmossar och kalfjällets lägre delar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Ängskovallen är den vanligaste kovallarten i Finland. Den har anlänt till Finland redan vid istidens slutskede. Arten är mångformig och detta torde bero på att det anlänt många olika stor- eller småblommiga populationer till Finland i olika skeden. Ängskovallen är en ettårig, varierat förgrenad halvparasit som svartnar när den torkar. Den suger näring ur sina grannars rötter.

Ängskovallens frön gror på hösten och övervintrar som groddplantor. Tillväxten fortsätter följande vår och arten är alltså en höstannuell.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page