© Per-Olof Wickman

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata

  • Familj: Orkider – Orchidaceae
  • Höjd: 15- 50 cm.
  • Blomma: Zygomorf vanligen mörkröd med mörkare teckningar. Läppen smal och inte flikig men med bakåtvända kanter. Sporren 3/4 av fruktämnets längd. Könspelare (gynostemium) bestående av en fungerande ståndare och två fungerande märken sammanvuxna med omvandlade könsorgan. Blomställningen en tät klase.
  • Bladen: Elliptiska-smalt äggrunda, trekantiga och helbräddade. Ibland fläckiga på båda sidor eller helt mörkt röda.
  • Frukten: Kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Näringsrika myrar ängar och strandängar.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Denna art indelas i två underarter som skiljer sig bl.a. på bladens form och färg. Underarten incarnata dvs. ängsnycklar är större till storleken och har ljusgröna blad som är lansettlika. Underarten cruenta dvs. blodnycklar är vanligen mindre och dess blad som är elliptiskatill äggrunda är mörkrödfläckiga på båda sidor. Blodnycklar är mer ovanliga och hittas främst på Åland och i landets nordliga delar. Det finns ytterligare en art som trivs på liknande växtplatser nämnligen sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri). Denna art är mycket variabel men är vanligen spädare och har blad med blågröna undersidor och rödfläckiga ovansidor. Ängs- och sumpnycklar är fridlysta söder om Uleåborgs län, blodnycklar i hela landet. Alla anses hotade nationellt eller regionalt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page