© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ängsruta

Thalictrum flavum

  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Höjd: 40–100 cm. Stjälk upprätt, styv, fårad, ogrenad ända till blomställningen.
  • Blomma: Under 1 cm brett, radiärt hylle bestående av 4 eller 5 grönvita och hinnaktiga blad. Många ståndare som är ca. 2 ggr. längre än hyllebladen. Ståndarsträngar upprätta, 3–5 mm långa och gula. 6–9 fria, även i fruktstadiet oskaftade pistiller. Blomställningen en sammansatt kvast.
  • Bladen: Kala, skaftade. Lågbladens bladskaftsbas bred, hinnkantad och stjälkomfattande. Bladskiva liksidigt trekantig och 3-flikig. Småbladen åter 1 eller 2 ggr flikiga, de yttersta 5-flikiga. Småblad breda och med rund bas. Småbladets spets rund eller trubbigt tandad. Bladkanter nedvikta och undersidor gråaktiga. Bladen strödda.
  • Frukten: Oskaftad nöt, 3–4 mm lång, vanligen med 6–10 åsar och ett kort stift.
  • Växtplats: Strandängar, strandsnår, strandlundar, åkerdiken och klibbalkärr.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Rutorna utgör systematiskt sett en illa känd och föga utforskad grupp. Släktet omfattar såväl vind- som insektpollinerade former och deras övergångsformer. Gruppen är ett exempel på en evolutionär serie där de primitiva formerna anses ha varit insektpollinerade och de senare utvecklad formerna blivit vindpollinerade.

Ängsrutan är en giftig perenn växt. Den sprider sig bra längs vattendrag tack vare sina flytande nötter. Dess vegetativa förökning är också effektiv och den bildar stora bestånd med sina långa utlöpare och jordstam. Växten är sannolikt vindpollinerad också om dess svagt doftande blommor lockar insekter. Man har utnyttjat ängsrutan i folkmedicinskt syfte och till att färga ylle gult.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page