© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ängssyra

Rumex acetosa

  • Underart: Lappsyra
  • Familj: Slideväxter – Polygonaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–80 cm. Stjälk kal, grenig från blomställningen.
  • Blomma: Litet, 2–3 mm bred, 6-flikigt, oansenligt hylle. Han- och honblommor i skilda individer. 6 ståndare. Pistill 3-talig. Blomställningen en rödaktig gles klase med enkla grenar.
  • Bladen: Basalblad relativt långskaftade, 2–5 ggr. längre än breda, pillika vid basen, basflikar vanligen hela. Stjälkblad (2–4) strödda, nästan oskaftade. Stipelskida hinnaktig, brunaktig.
  • Frukten: Trekantig, glänsande, svartbrun, ca. 2 mm lång nöt.
  • Växtplats: Ängar, renar, gårdsplaner, källor, lundar.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Ängssyra är en allmän växt på höängar och i hagar. Den är dioik (han- och honblommor på olika individer) och vinden för pollenet från en växt till en annan. Bladen smakar surt. Syrligheten beror på oxalsyra, som även finns hos den närbesläktade bergssyran (R. acetosella). Bergssyran skiljs från ängssyran på att bergsyran är mindre och bladbasen är spjutlik. Ängssyran har använts som nyttoväxt trots att oxalsyra i större mängder är giftigt. Ängssyran är mångformig och kan indelas i flera variationer och underarter, bl.a. lappsyra (ssp. lapponicus).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page