© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Ängsvädd

Succisa pratensis

  • Familj: Kaprifolväxter – Caprifoliaceae
    (tidigare Väddväxter – Dipsacaceae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm.
  • Blomma: Korglik blomställning och under den holklik grupp av högblad. Enskilda blommor blå, något zygomorfa, trattlika med 4 flikar. En flik större än de övriga. Foder med 5 tänder, hårigt. Ytterfoder med 4 tänder, hårigt. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig med ett stift. Fyra ståndare, längre än kronan.
  • Bladen: Skaftade. Bladskiva smalt elliptisk-oval, spetsig, helbräddad, kal. Bladen motsatta.
  • Frukten: Nöt inne i ytterfodret.
  • Växtplats: Friska ängar, stränder, skogsbryn, skogsgläntor, kärrkantsskogar, skogsbeten, åker- och vägrenar.
  • Blomningstid: Augusti–september.

Den fleråriga ängsvädden blommar på sensommaren. Den är en mångårig växt som har blå, halvklotformade korgar. Dess korglika blomställning är mindre specialicerad än de egentliga korsblommiga växternas. Artens finska namn, purtojuuri, och vetenskapliga namn succisa (från latinets succidere som betyder slå av vid basen) kommer av att roten ser avbiten ut.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page