© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Backdunört

Epilobium collinum

  • Familj: Dunörtsväxter – Onagraceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–40 cm. Stjälk oförgrenad eller förgrenad från basen, hårig, rödaktig.
  • Blomma: Radiärsymmetriskt, hylle 4-taligt. Kronblad 6–9 mm, blekt purpurröda med urnupen spets. 8 ståndare och sambladig, 4-talig pistill. Märket 4-flikigt. Blomställningen en förgrenad klase.
  • Bladen: Kortskaftade. Bladskiva hel, ca. 2 cm lång, oval-äggrund med glest tandad kant. Speciellt nerverna håriga både ovan och under. Framförallt högbladen motsatta.
  • Frukten: Lång, rörlik, 4-rummig kapsel.
  • Växtplats: Torra bergkrön, klippskrevor, klipphyllor, branter, renar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Dunörtsläktet (Epilobium) omfattar ca. 200 arter. De är spridda jämt över hela världen med undantag för tropikerna. De flesta arterna finns i Asien och Amerika. Dunörtsarterna korsar sig lätt. Dunörterna är anpassade till fuktiga växtplatser och är i huvudsak självpollinerade. Eftersom de föredrar öppna växtplatser har de dragit nytta av människans verksamhet.

Till skillnad från de flesta andra dunörtsarter trivs backdunörten främst på torra växtplatser. Den påminner om bergdunörten (E. montanum) men är mindre och mer gråaktig i sin färg. De två arterna har en liknande utbredning. Backdunörten utvecklar rikligt med rosettlika övervintringsknoppar ur vilka det följande sommar utvecklas de för arten karakteristiska glest tuvbildande bestånd.

Dunörtsarternas märke är antingen 4-flikigt eller klubbformat. Till första gruppen hör back- och bergdunört samt duntrav. Till andra gruppen hör bland annat amerikansk dunört och kärrdunört.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page