© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Backskärvfrö

Noccaea caerulescens

  • Latinsk synonym: Thlaspi alpestre, Thlaspi caerulescens
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 2- eller flerårig ört.
  • Höjd: 15–40 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Vit eller ljusros akrona bestående av fyra 3–4 mm långa blad med rund spets. Foder fyrtaligt med ca 2 mm långa, ofta rödaktiga, hinnkantade blad med rund spets. Pistill sambladig och tvåtalig. Sex ståndare.
  • Bladen: Bladrosettens blad skaftade med oval -omvänt äggrund, nästan helbräddad bladskiva. Stjälkblad oskaftade, ovala och stjälkomfattande. Bladen kala och strödda.
  • Frukten: Skida som delas i två rum av hinnartad skiljevägg. 6–8 mm lång, ganska bred och vingad. Vingens spets rund. Skidans spets når ända till vingbrämets spets. Fruktskaft ca 4 mm långt. Frön bruna, ovala och fårade.
  • Växtplats: Renar, betesmarker, gräsmattor, åkerkanter, torra ängssluttningar.
  • Blomningstid: (April–) Maj (–juni).

Backskärvfröet är en två- eller flerårig nykomling. Den anlände till Finland med höfrö vid 1800-talets slut, troligen från Tyskland. Växten spred sig till torrängar, ängsartade renar och lundar nära etableringsställena.

I Finland finns två backskärvfrö underarter, nominatformen, ssp. caerulescens och storskärvfrö, ssp. brachypetalum. Underarterna skiljs på att skidornas uddspets hos storskärvfröet är kortare än skidans vingkant och fodret är endast något kortare än kronan.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page