© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Backtimjan

Thymus serpyllum

  • Underart: Tanatimjan (ssp. tanaënsis)
  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårigt ris. Huvudrot stark, forvedad, upprätt.
  • Höjd: 5–15 cm. Stem vek, krypande, rotslående, förgrenad, fyrkantig.
  • Blomma: Zygomorf. Krona röd (sällan vit), 2-läppig, hårig, 6–7 mm lång. Överläpp platt med urnupen spets. Underläpp 3-flikad. Mittfliken bredare än sidoflikarna. Foder smalt klocklikt, 2-läppigt, 5-flikigt. Den treflikiga överläppens flikar trekantiga, lika breda som långa. Underläppens flikar smala, spetsiga och med cilierad kant. 4 ståndare, längre än kronan, fästa vid pipens mynning. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. 1 stift och 2-flikat märke. Blommorna tätt samlade i toppställda runda huvuden.
  • Bladen: Motsatta. Nästan oskaftade, kala med undantag för de cilierade baserna. Linjära–ovala–omvänt äggrunda med rund spets och med helbräddad, något nedvikt kant. Bladen vintergröna.
  • Frukten: Brun, klotrund, fyrdelad klyvfrukt.
  • Växtplats: Åsar, sandmoar, hällmarker, torrängar, sandiga älvstränder, vägkanter.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Den fleråriga backtimjanen är en starkt doftande, delvis förvedad dvärgbusk. Dess stammar förvedas då växten blir äldre. Den har ett ganska begränsat utbredningsområde som omfattar huvudsakligen Österjöstaterna.

Backtimjan är den nordligaste arten i sitt släkte. Arten är viktig som födoväxt åt åsblåvingens och fläckblåvingens larver för dessa arter lägger ägg endast i backtimjanblommor. Timjan har använts i många syften i hushållen, från hostmedicin till att jaga bort onda andar med. Den mest kända arten i släktet är timjan (T. vulgaris) som används som krydda.

I Finland finns två underarter av backtimjan, nominatunderarten (ssp. serpyllum) och tanatimjan (ssp. tanaënsis). Den senare växer endast i Enare lappmark och i Kuusamo på sandiga älvstränder. Bladen och blommorna hos tanatimjan är vanligen större än hos backtimjan. Stortimjan (T. pulegioides) har förvildats från trädgårdar och kan igenkännas på att dess stammar är håriga endast längs kanterna. Stammarna hos backtimjan är helt håriga.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page