© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Backtrav

Arabidopsis thaliana

  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: (5–)10–30 cm. Stjälk upprätt, späd, vanligen oförgrenad, åtminstone nedifrån hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona bestående av 4 vita, 2–4 mm långa smala blad. Foder tydligt kortare än krona och med 4, ofta violettaktiga blad. Pistill sambladig, 2-talig. 6 ståndare varav 2 kortare och 4 längre. Blomställningen en klase, översta, blommande delen liknar en kvast.
  • Bladen: Lågblad rosettställda och skaftade. Bladskiva oval och stjärnhårig både ovan och under. Ytan ojämn och kanten helbräddad eller glest tandad. Övre mellanblad nästan oskaftade, små, ovala och helbräddade. Bladen strödda.
  • Frukten: Skida som är 1–1,5 cm lång, spretande, böjd och tillplattad. Skidan delad i tu av hinnartad skiljevägg. Skaftet ungefär av halva skidans längd och snett uppåtriktat. Fröna gulaktiga.
  • Växtplats: Hällar, torrängar och stenmurar nära bosättning. Kobbar i skärgården och sällan i hamnar.
  • Blomningstid: (April–)maj–juni.

Backtraven är en ettårig men vanligen övervintrande växt. Den övervintrar med sina rosettställda basala blad. Blomningen är över redan i juni och den vissnade växtens frön är mogna senast i juli. Växten är endast ett par centimeter hög vid blomningens början men växer till sin fulla längd medan fröna mognar.

Backtraven kan kallas växtrikets bananfluga då den odlas och används i genteknologisk forskning. Den har endast 5 kromosompar och antalet baspar är i samma storleksordning som hos bananflugan. Arten är dessutom lätt att odla i laboratorieförhållanden. Man skiljer den från sin nära släkting grustraven (A. suecica) på kronbladen och de vegetativa bladen. Grustravens kronblad är gula vid basen och de vegetativa bladen är åtminstone vid basen parflikiga-stortandade.

Sandtraven (Cardaminopsis arenosa) påminner ganska mycket om de två tidigare nämnda arterna men skiljs på att dess skida är tillplattad i skiljeväggens riktning.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page