© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Baldersbrå

Tripleurospermum inodorum

  • Synonym: Tripleurospermum perforatum, Matricaria inodora, Matricaria perforata, Tripleurospermum maritimum ssp. inodorum
  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 20–80 cm. Stjälk upprätt, förgrenad.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, vanligen 3–5 cm bred korgblomställning omgiven av holkfjäll. Korgblomställningen har högst 20 kantblommor och talrika diskblommor. Foder ombildat till vingkant. Kantblommor enkönade honblommor. Krona vit, sambladig, tunglik, i spetsen tretandad. Diskblommor tvåkönade. Krona gul, rörformig, 5-flikig. 5 ståndare. Ståndarknappar sammanväxta till ett rör runt stiftet. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig med 1 stift och 2 märken.
  • Bladen: Kortskaftade eller oskaftade, kala. Bladskivor 2–3 ggr trådsmalt flikade. Bladen strödda.
  • Frukten: Nästan platt nöt, på insidan tre åsar, i spetsen två runda eller kantiga oljeglandler.
  • Växtplats: Åkrar, vallar, gräsmattor, ruderatmarker, vägkanter, gårdsplaner, trädgårdar.
  • Blomningstid: Juni–oktober.

Baldersbrån blev allmännare med höodlingen. Den var ett utsädesogräs eftersom dess nöt är av samma storlek som timotejfrö och rödklöverbaljor. Numera är baldersbrån vanlig på trädesåkrar och ruderatmarker.

Baldersbrå förväxlas lätt med kustbaldersbrå (T. maritimum ssp. maritimum). Baldersbrås holkfjällen (som skyddar korgen) är av varierande längd, 1–1,5 mm breda, tunglika, blekt och smalt hinnkantade. Kustbaldersbrå har bruna hinnkanter. Baldersbrå förväxlas också med prästkrage (Leucanthemum vulgare) fastän bl.a. baldersbrås finflikiga blad skiljer dem tydligt åt. Baldersbrå är även mer förgrenad och har en mindre korg. Det är svårare att skilja baldersbrå från den väldoftande kamomillen (Matricaria chamomilla), vars blommas mitt är välvd och ihålig och kantblommorna nedåtböjda.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page