© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Bergdunört

Epilobium montanum

  • Familj: Dunörtsväxter – Onagraceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–70 cm. Stjälk upprätt, fågrenad, hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Purpurröd krona bestående av fyra 7–12 mm långa blad med urnupen spets. Foder 4-taligt med ca. 3 mm långa, ovala, i spetsen glandelhåriga flikar. Fodrets bas försedd med glandelhår och böjda enkla hår. Fruktämne långt, glandelhårigt och vid kanterna försett med tilltryckta vanliga hår. Pistill sambladig, 4-talig. Märket 4-flikigt. 8 ståndare varav 4 långa, 4 korta. Blomställningen en förgrenad klase.
  • Bladen: Mycket kortskaftade, kortare än ledstyckena. Bladskiva äggrund, vasstandad och med böjda hår längs nerverna. Övre blads bladskiva även glandelhårig. Bladen motsatta.
  • Frukten: Rörlik, 4-rummig, 5–9 cm lång kapsel.
  • Växtplats: Lundar, diken, bäckkanter, vägkanter, trädgårdar och ruderatmarker.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Bergdunörten är efter duntraven (E. angustifolium) och kärrdunörten (E. palustre) den vanligaste Epilobium-arten i södra och mellersta Finland. Vid växtens stambasen finns uppsvällda vinterknoppar. De individer som utvecklats från frö har kortare bladskaft än de som utvecklats ur vinterknoppar. Långskaftade exemplar kan förväxlas med backdunörten (E. collinum) som dock inte har de för bergdunörten typiska glandelhåren på fruktämnet.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page