© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Bergjohannesört

Hypericum montanum

  • Familj: Johannesörtsväxter – Hypericaceae
    (tidigare Clusiaceae (Guttiferae))
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 20-80 cm. Upprätt, helt eller nästan helt ogrenad, kal, cylindrisk stjälk.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 1,5-2,5 cm bred. Kronblad 5, gula, utan glandler, prickar eller strimmor. Foderblad 5, lansettlika, spetsiga, fransade i kanten. Många ståndare som vuxit ihop i basen till tre knippen. Pistill sambladig med 3 stift. Blomställning ett tätt, kortskaftat knippe.
  • Blad: Motsatta, oskaftade. Bladskiva äggrund med hjärtformad bas, undertill sträva hår, även på nerver och kanter, i bladkanten ofta svarta prickar, de översta ofta med genomskinliga prickar.
  • Frukt: Kapsel med tre frörum.
  • Växtplats: Ljusa sluttningsskogar och branter.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Bergjohannesört är fridlyst i hela landet.

Bergjohannesört är en sydlig växt som hör hemma i de tempererade delarna av Europa och Nordafrika. Den mest nordostliga förekomsten av arten är i Finland, i Lojo norr om Hormajärvi. Här samlade man in växten för första gången för botaniska museets samlingar år 1888 och återkom sedan flera gånger, kanske för ofta eftersom en förekomst stagnerade, eventuellt just på grund av insamlingen. Lyckligtvis var insamlingsivern ändå inte så stor att alla växter skulle ha samlats in. Nuförtiden är arten fridlyst och därmed skyddad från insamling, men populationens vidare öden är långt beroende av byggandet av semesterbostäder. Av hela populationen av bergjohannesört i Finland ligger 90% på sommarstugetomter eller längs vägkanter. Lyckligtvis förhåller sig tomtägarna positivt till bevarandet av arten och bergjohannesörten verkar gå en ljus framtid till mötes. Och det är just i ljusa, för att inte säga soldränkta skogar i rätt torra sydsluttningar och branter där man kan lyckas hitta arten – bara man kommer ihåg att inte störa sommarstugeägarna.

Bergjohannesörten skiljer sig från den andra johannesörtsarten i Finland som har cylinderformad stjälk, luden johannesört (H. hirsutum), på den kala stjälken, den hjärtformade bladbasen och de franstandade foderbladen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page