S. viscosus & S. sylvaticus

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Bergkorsört

Senecio sylvaticus

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 20–50 cm. Stjälk fårad, hårig, upptill grenig.
  • Blomma: Gula, tunglika, ofta bakåtböjda strålblommor (8–15 st) och rörformiga diskblommor bildar en ca. 5 mm bred korg. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Holkfjäll mycket smala, korthåriga, ofta med svart spets, syllika. Korgar samlade i kvastlik blomställning.
  • Bladen: Lägre blad kortskaftade, övre oskaftade och stjälkomfattande. Bladskivor smalt äggrunda-smalt elliptiska, vanligen parflikiga. Bladen strödda.
  • Frukten: Mörkbrun, cylindrisk, glest hårig, 2,5 mm lång nöt med åsar. Finhårig hårpensel.
  • Växtplats: Hällar, hyggen, brandytor, åkrar och ängar på torvmark, vägkanter, sandgropar, ruderatmarker.
  • Blomningstid: Juli–september.

Bergkorsörten är en ettårig, oförgrenad eller i toppen rikligt förgrenad art. Den trivs på sura marker vid kusten och man hittar den sålunda inte på näringsrika odlingsmarker såsom korsörten (S. vulgaris). Arterna liknar varandra mycket. Bergkorsörtens korgar har dock ofta bakåtböjda strålblommor och den är slankare, högre och har längre ledstycken. Bergkorsörten är giftig.

Bergkorsörten och klibbkorsörten kan hybridisera (sista bilden).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page