© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Bergssyra

Rumex acetosella

  • Familj: Slideväxter – Polygonaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–40 cm. Stjälk rödaktig, fårad, grenad från blomställningar.
  • Blomma: Enkönade blommor. Hanblomma: Hylle bestående av 6 hinnkantade och ofta röda, under 2 mm långa blad. 6 ståndare. Honblomma: Hylle bestående av två trebladiga kransar. Yttre krans med små gröna och upprätta blad. Inre krans med ovala, helbräddade, tunna, grönaktiga eller röda blad utan gryn. Omger nöten av samma storlek som kransen. Pistill sambladig och 3-talig. Blomställningen en klase.
  • Bladen: Basalflikar smalt elliptiska–linjära. Lågbladens bladskaft vanligen längre än bladskivan. Bladskiva smalt elliptisk–linjär, vanligen med spjutlik bas. Bladen strödda.
  • Frukten: Brun, runt oval, trekantig, ca. 1 mm bred, glänsande nöt.
  • Växtplats: Torra åkrar, sluttningar, vägkanter, dyner och hyggen.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Syrorna (Rumex) är växtsystematiskt en svår grupp då arterna lätt korsar sig. Kännetecknen hos fodret runt de mogna fröna är nödvändiga att ha för artbestämningen.

Bergssyran hör till en grupp (sektion) inom sitt släkte som har enkönade blommor i skilda individer och fruktfoder som är anspråkslöst. Bergssyran trivs på torra sura växtplatser. Den t.o.m. skyr kalkrika områden. Växten klarar inte av att lösa ut fosfater ur kalkhaltiga mineral. Bergssyran är ett besvärligt ogräs då dess huvudort kan gå ned till en halv meters djup och den dessutom har ett ytgående rotsystem som kan sträcka sig en meter ut. På de ytgående rötterna utvecklas rotknoppar ur vilka det kan växa ut nya individer. Fröna är långlivade och gror lätt på torra och varma ställen. Bergssyrans blad innehåller mycket oxalsyra som fungerar som försvar mot växtätare, herbivorer.

Ängssyran (R. acetosa) är en annan allmän syra. Dess bladbaser är pillika och fruktfodret hos denna art är klart större än nöten.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page