© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Bitterkrassing

Lepidium latifolium

  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: Flerårig ört. Jordstammen stadig, förgrenad. Bildar bestånd.
  • Höjd: 30–100 cm. Stjälken kal, blågrön.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, vit, ca 0,5 cm bred; 4 kronblad, ca 2,5 mm långa. 4 foderblad. 6 ståndare, varav 4 långa och 2 korta. Pistillen sambladig, 1 stift, 1 märke. Blomställningen en förgrenad, tät klase som förlängs då frukten bildas.
  • Blad: Strödda, de nedersta med skaft, längre upp utan skaft. Basbladens bladskiva oval-äggrund, tätt sågad, stjälkbladens smal, helbräddad.
  • Frukt: Rund-oval, platt, högst grunt urnupen, ca 2,5 mm lång skida med 2 frön, nästan utan hårpensel. Skidans skaft smalt, ca. lika långt som skidan.
  • Växtplats: Havsstränder med grus och sand, tångvallar.
  • Blomning: Juli-augusti.

Bitterkrassingen är utrotningshotad och fridlyst i hela landet, även på Åland.

Då den blommar i juli-augusti är bitterkrassingen en imponerande syn i den finländska skärgårdsnaturen. Hela växter blir vit då de många blommorna slår ut. Bitterkrassingens tendens att bilda stora, rena bestånd gör verkan ännu större: med hjälp av sin tjocka, rikt förgrenade jordstam sprider den sig till lämpliga växtplatser över ett allt större område och tränger ut andra växter.

Bitterkrassingen torde ursprungligen härstamma från saltstäpperna på gränsmarker mellan Europa och Asien, och arten kan också växa alldeles vid Östersjöns strandlinje där få andra växter trivs. Vågorna och isens rörelser tycks inte störa den tjockrotade växten. I Finland förekommer arten bara på Ålands, Föglös och Dragsfjärds skärgårds stränder och blåstångsvallar. Då och då har den också påträffats i inlandet, mest i hamnar. Arten har antagligen kommit till oss som frön eller bitar av rotstammar med östersjötrafiken, troligtvis från Baltikum. Bitterkrassingen hör till de arter som är mycket sällsynta hos oss, men som är vanliga söder om Finska viken. Den är en gammal sallads- och kryddväxt som sägs smaka senap, lök och salt, men i Finland verkar den inte ha odlats. Förekomsterna hos oss har varit kända i hundra år, och de verkar varken bli mindre eller större. Det är besynnerligt att den välmående bitterkrassingen inte spridit sig till nya öar. Människan hotar ju knappast arten på de små skär den växer på.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page