© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Blågull

Polemonium caeruleum

  • Familj: Blågullväxter – Polemoniaceae
  • Höjd: 25–50 cm. Stjälk upprätt, ogrenad, övre halvan hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, brett hjullik. Krona blå, sällan vit, vid basen sambladig, 5-flikig, 12–15 mm bred, i pipen hårig. Kronflikar breda, ca. 8 mm långa, äggrunda med trubbig spets. Foder 5-flikigt, glandelhårigt. Foderflikar trekantiga, spetsiga och något längre än breda. 5 ståndare. Sambladig, 3-talig pistill.
  • Bladen: Parbladiga. Lägre blad långskaftade med 8–12 par småblad. Bladskaftet kantigt, rännformat och hårigt i kanterna. Övre blad nästan oskaftade med 5–6 par småblad. Småblad smalt elliptiska-smalt äggrunda med utdragen och spetsig spets, helbräddade, kala och under gråaktiga. Oskaftade sidosmåblad vidrör varandra. Uddbladet skaftat. Bladen strödda.
  • Frukten: Brun, trerummig, rundad kapsel.
  • Växtplats: Lundar, frodiga ängar. Som odlingsrest eller förvildad på gårdar, renar och snår.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Blågullet är en flerårig växt vars ursprung är svårt att fastställa. Från de ursprungliga, naturliga växtplatserna har arten lätt kunnat förflyttas till trädgårdar. På detta sätt har den spritt sig till alla delar av södra och mellersta Finland. Förflyttning har även skett i den motsatta riktningen.

Blågullet är till sin allmänna utbredning en boreal art, från det norra barrskogsbältet. Den gynnar humusrik, kalkhaltig och tillräckligt fuktig jordmån.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page