© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Blåsuga

Ajuga pyramidalis

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig gräs. Utan utlöpare.
  • Höjd: 10–25 cm. Stjälk upprätt–uppstigande, fyrkantig, stadig, hårig.
  • Blomma: Zygomorf. Krona ljusblå, 2-läppig, 10–18 mm lång. Överläpp kort, 2-flikad. Underläpp 3-flikad. Foder 5-taligt, långhårigt med smala, ca. 5 mm långa, spetsiga flikar. 4 ståndare fästa i kronpipens övre del. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Fruktämne 4-rummigt. Blomställningen axlik.
  • Bladen: Rosettblad vars bladskiva smalnar av mot basen. Bladskiva 5–7 cm lång med rund spets, hårig både ovan och under och med grunt tandad eller helbräddad kant. Övre blad korsvis motsatta, avsevärt mindre, oskaftade, ovala-omvänt äggrunda, med smal bas och rund spets, håriga och grunt naggade. Översta blad ofta delvis violetta.
  • Frukten: Oval, gulbrun och fyrdelad klyvfrukt.
  • Växtplats: Svedjemarksängar, betesmarker och hagar, frodiga ängar, skogsdungar.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Den fleråriga blåsugan är en västeuropeisk art vars östligaste förekomster finns i Finland. Arten anlände till vårt land i samband med inflyttningen efter de svenska korstågen (ca. 1050–1290 e. Kr.).

Arterna i Ajuga-släktet saknar den starka doft som är typisk för de flesta kransblommiga växter (Lamiaceae). Blåsuga blir allt sällsyntare i.o.m. att hagar och skogsbeten minskar. Den klarar inte av att konkurrera då den är lågvuxen och inte bildar revor. Växtens frön har ett fettrikt bihang, elaiosom, som lockar myror på födosök. Arten sprids med myror.

I Finland påträffas två andra Ajuga-arter, kritsuga (A. genevensis) och revsuga (A. reptans). Båda odlas som prydnadsväxter och finns förvildade. Kritsugans blad är stortandade i kanten och ståndarna är mycket längre än överläppen. Revsugan kan skiljas från de två närstående arterna på de t.o.m. 50 cm långa utlöparna. De tidigare nämnda arterna kan korsa sig.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page