© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Borsttistel

Cirsium heterophyllum

  • Synonym: Brudborste
  • Latinsk synonym: Cirsium helenioides
  • Familj: Asterväxter — Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört med jordstam.
  • Höjd: 40–120 cm. Stjälk upprätt, vanligen oförgrenad, ej taggig, ullhårig, fårad.
  • Blomma: Purpurröda, rörformiga blommor bildar en halvklotformad, ca. 3,5 cm bred korg. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Holkfjäll upprätta, rödaktiga eller brunaktiga med kort, mjuk uddtagg. Skaftade korgar 1–4 st, oftast 1.
  • Bladen: Ganska breda, undertill tätt filthåriga. Lågblad skaftade, bladskaften vingkantade. Mellanblad stjälkomfattande, de nedre parflikiga, de övre hela, vanligen tätt småtandade med vassa tandspetsar.
  • Frukten: Ganska platt, trubbig nöt med fjäderpensel.
  • Växtplats: Frodiga skogar, skogskärr, rikkärr, fuktiga ängar, renar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Det finns speciellt mycket tistlar (Cirsium spp.) i Sydeuropa, Turkiet och Kaukasien.

Borstisteln är en flerårig ört med grov, nästan oförgrenad, tätt ljushårig stam. Flikighet hos borstistelns blad varierar stort. Den har därför ibland indelats i två arter. Arten bildar nära markytan en underjordisk jordstam från vilken ovanjordiska skott utvecklas. De rikligaste bestånden växer på öppna ställen ss. i dikesrenar, fuktiga röjda skogsområden och på hagmarker.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page