© Per-Olof Wickman © Per-Olof Wickman © Per-Olof Wickman

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio & Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Brudsporre

Gymnadenia conopsea

  • Familj: Orkider – Orchidaceae
  • Höjd: 15–50 cm.
  • Blomma: Zygomorf, enfärgat röd, sällan vit, med grunt 3-flikig läpp. Lång smal sporre. Könspelare (gynostemium) bestående av en fungerande ståndare och två fungerande märken sammanvuxna med omvandlade könsorgan. Blomställningen ett tätt ax.
  • Bladen: Linjära-lansettlika och helbräddade med slidlik bas. Slidlika lågblad.
  • Frukten: Kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Ängar och lövängar, rikkärr, näringsrika skogskärr och tallmossar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Brudsporren finns i två olika typer. I Södra Finland är de brudsporrar man hittar stora och ganska grova och växer på ängar, medan arten i norra Finland är spädare, lägre och växer på myrar. Eventuellt är det frågan om två underarter. Brudsporren har blivit ovanligare i vårt land. Förändrat jordbruk med få slåtterängar samt myrutdikningar i norr har decimerat populationernas antal. Brudsporren har nektar i sina långa smala sporrar och pollineras av fjärilar som med sina långa mundelar söker föda i blommorna.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page