© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Brunört

Prunella vulgaris

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Vanligen flerårig ört.
  • Höjd: 5–30 cm.
  • Blomma: Blåviolett, sällan röd eller gulvit, 2-läppig, zygomorf. Överläpp välvd, underläpp fint tandad. Foder 2-läppigt, hårigt. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Tät, axlik, toppställd blomställning.
  • Bladen: Äggrunda, helbräddade eller svagt naggade, långskaftade. Bladen motsatta.
  • Frukten: Klyvfrukt med 4 delfrukter.
  • Växtplats: Ängar, renar, betesmarker, gräsmattor, gårdsplaner, stränder, frodiga skogar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Brunörtens ursprungliga växtplatser är strandängar, fuktiga lundar och lundkärr. Under svedjebrukets tid fick brunörten nya växtplatser på svedjemarksängar och betade hagmarker. Numera ser man den ofta i gräsmattor. Brunörten anpassar sig lätt och bildar raser för olika klimat- och jordmånsförhållanden.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page