© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Daggört

Drosera rotundifolia

  • Synonym: Rundsileshår
  • Familj: Sileshårsväxter – Droseraceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–20 cm. Stjälk upprätt, bladlös, röd.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-talig, ca. 1 cm bred. 5 vita, 4–6 mm långa kronblad. 5 ståndare. Sambladig, 3-talig pistill. Blomställningen ett 3–10-blommigt ensidigt knippe. Blomstjälk rak vid basen och betydligt längre än bladen. Blommor öppna vid solsken.
  • Bladen: Långskaftade, röda. Bladskiva rund–njurlik med rikligt av långa, röda, slemutsöndrande glandelhår på ovansidan. Bladrosetten platt.
  • Frukten: Kapsel som öppnas i fyra flikar. Frön bruna, mycket smala och släta.
  • Växtplats: Torra tallmossar och fattigkärr, myrbåder vid sjöstränder.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Daggörterna eller sileshåren som de även kallas är sk. kött- eller snarare insektätande växter. Släktet omfattar ca. 90 arter från nästan hela världen. Största delen växer på södra halvklotet, speciellt i Australien. I Europa påträffas 3 arter vilka också hittas i Finland. Släktets vetenskapliga namn Drosera kommer från grekiskan och betyder daggig.

Daggörterna fångar insekter med glandelhåren på bladovansidan. Glandelhårens röda färg och de glänsande slemdropparna lockar till sig insekter. Då djuret fastnat i slemmet orsakar dess rörelser samt kemiska signaler att glandelhåren böjs mot djurets yta och om retningen är tillräckligt stark rullas bladet ihop. Glandelhåren utsöndrar enzymer som bryter ned insektens mjuka delar. Efter måltiden rätar bladet ut sig och kitinskelettet förs bort av vinden.

Daggörten har använts som läkeväxt för att behandla vårtor och liktornar samt som medicin mot kikhosta. Rundsileshåret eller daggörten är vår vanligaste och mest anspråkslösa daggörtsart. I norra Finland föredrar den näringsrika växtplatser medan den längre söderut snarast skyr dylika växtplatser. I södra Finland är den en typart för uttryckligen näringsfattiga myrar och torra vitmosstuvor.

De två andra daggörtarterna i Finland är stor daggört eller storsileshår (D. anglica) och liten daggört eller småsileshår (D. intermedia). Den förstnämnda har blad som är 4-8 ggr och den andra 2-4 ggr så longa som breda.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page