Centaurium pulchellum & Centaurium littorale Centaurium littorale & Centaurium pulchellum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Dvärgarun

Centaurium pulchellum

  • Familj: Gentiuanaväxter – Gentianaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 3-15 cm. 1 stjälk. Stjälken oförgrenad eller rikligt förgrenad upptill, kal.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, ljusröd, ca 0,5 cm bred, sambladig, 5-flikig, lång och trång kronpip; svalget saknar ciliekrans. Fodret nästan fribladigt, 5-flikigt, klart kortare än kronan. 5 ståndare, ståndarknappen framträder ur kronpipen. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Blommorna enskilt-parvis.
  • Blad: Motsatta, utan skaft, de understa ofta mindre. Saknar basal rosett. Bladskivan smalt oval-lansettlik, avsmalnande mot spetsen, helbräddad, 3-nervig.
  • Frukt: 2-rummig kapsel.
  • Växtplats: Leriga havsstränder, strandängar.
  • Blomning: Juli-augusti.

Dvärgarun är ibland bara en tum hög och upptäcks inte alltid bland de större havsstrandväxterna, ens av en noggrann växtkännare. Inte heller större plantor drar uppmärksamheten till sig förrän vid blomningen. Blommorna är vackert rosenröda, men rätt små och öppna bara från förmiddagen till tidig eftermiddag. Vid mulet väder håller de sig stängda så att kronans flikar är tätt sammanslingrade. I förhållande till sin storlek satsar dvärgarun kraftigt på blomningen och könlig fortplantning. Den stora fröproduktionen är en nödvändighet för en ettårig art som lever under osäkra förhållanden på havsstranden. Endast ett fåtal frön utvecklas till nya blommande plantor och artens förekomst varierar från år till år.

Liksom andra nära besläktade växter i gentianasläktet innehåller dvärgaruns celler bitterämnen, vilket lett till att de använts som medicinalväxter. Arunsläktets vetenskapliga namn har traditionellt förknippats med antikens mytologiska kentaurer – varelser som var till hälften häst, till hälften människa. Dessa betraktades som skickliga i läkekonsten och ska då ha använt just växter ur arunsläktet. Enligt en annan teori ska namnet komma från orden centum aureum som betyder hundra guldpengar och syftar på växternas stora värde för läkekonsten. I varje fall har namnet anknytning till medicinen, och växten har använts mot mag-, njur- och menstruationssmärtor samt vid vården av gikt. Även våra arunarter har använts, även om det varit svårt att samla in tillräckliga mängder.

Dvärgarun förekommer längs havsstränder upp till Kumo älvs mynning i Björneborgstrakten. Här växter också den nära släktingen kustarun (C. littorale). Storleken visar inte ensam vilken art det handlar om, eftersom kustarun ofta bara är lite större. Kustarun är ändå en tvåårig växt som under den första växtsäsongen utvecklar en bladrosett för att blomma först under sin andra sommar. Hos dvärgarun saknas denna rosett.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page