© Copyright: Bilder: Jorma Karjalainen. All rights reserved.

Dvärgranunkel

Ranunculus pygmaeus

  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 2–10 cm. 1–4 stjälkar, stjälken liggande-upprätt, oförgrenad, nästan kal.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, ljusgul, vanl. 5–8 mm bred; 5 kronblad, något kortare än foderbladen. 5 foderblad, glest ljushåriga, faller av tidigt. Blombottnen 1,5–5 mm lång, kal eller hårig i spetsen. Flera ståndare. Pistillen fribladig, flera pistiller. Blommorna enskilt, blomskaftet täthårigt.
  • Blad: Strödda, 2-6 blad vid basen, långa skaft, stjälkbladen i regel utan skaft. De nedre bladen har njurformad bladskiva, 3(–5)-flikig, den mellersta fliken i regel helbräddad, sidoflikarna 2–3-flikiga. Stjälkbladen 3-flikiga, flikarna smalt omvänt äggrunda, helbräddade.
  • Frukt: Nöt, med en i regel under 0,5 mm lång, tunn, böjd näbb. Flera nötter sitter tillsammans.
  • Växtplats: Kalfjällets snölegor, bäckstränder, källmark, sippervattenytor, branternas fuktiga vallar, grusmark.
  • Blomning: Juli-augusti.

Dvärgranunkel är en härdig art som växer på våra högsta fjäll. I Finland är den någorlunda vanlig bara i högfjällen i nordvästra Enontekis; i norra Utsjoki och längs Tana älv är den mycket sällsynt, och de sydligaste förekomsterna finns vid Pallasfjällen. Den växer helst högt upp på kalfjället och undviker bara de allra högsta topparna. Dvärgranunkel trivs vid snömarkens bäckar, källmark och sippervattenytor, i mark som fuktats av iskallt smältvatten.

På vintern kan det finnas metervis med snö på dvärgranunkelns växtplatser, och den frostkänsliga växten skyddas av snötäcket. Först i slutet av sommaren kommer den fram från under snön, så växtperioden blir kort. Dvärgranunkeln växer ändå snabbt och klarar sig bra också på såna platser där snön smälter mycket sent och där andra kärlväxter inte överlever. Därför har den bara mossor och lavar som sällskap. Trots de kyliga omständigheterna är dvärgranunkelns livsrytm intensiv: dess första blommor öppnas bara några dagar efter att snön smält, och fröna mognar på en månad. Den här snabbheten är nödvändig för arten ifall den vill gå igenom hela sin livscykel innan vintern kommer. Till skillnad från de flesta av kalfjällets växter förökar sig dvärgranunkeln knappt vegetativt, men då den korta jordstammen förgrenas kan nya exemplar uppstå.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page