© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Dvärgvårlök

Gagea minima

  • Familj: Liljeväxter – Liliaceae
  • Växtform: Flerårig ört med lök.
  • Höjd: 7–15 cm. Stjälk oförgrenad, späd.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Gult hylle (kalk) med 6 smalt ovala, spetsiga, vid basen håriga, 10–15 mm långa blad vars utsida är grönaktig. 6 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 3-talig med 3 märken. Blomställningen en gles flock.
  • Bladen: Vid stammen bas ett linjärt, 1–3 mm brett, spetsigt, platt, helbräddat, kalt basalblad. Ett av blomställningens stödblad klart större än de övriga.
  • Frukten: Kantig, trerummig kapsel. Frönä utan fettig bihang.
  • Växtplats: Strand- och bäcklundar, friska ängar, renar, hällmarksängar, gårdar, parker.
  • Blomningstid: (April–)Maj.

Den fleråriga dvärgvårlöken blommar tidigt på våren. Som övervintringsorgan fungerar en sammansatt lök som bildas redan i juni. Sidolökarna lossnar lätt och sprider växten till omgivningen t.ex. i samband med jordbearbetning. Den skiljs från övriga vårlökar på sin ringa storlek och det långa, smala basalbladet.

Dvärgvårlöken drar nytta av människans verksamhet genom att etablera sig i parker och trädgårdar på mullrik jord.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page