© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Dyveronika

Veronica scutellata

  • Familj: Grobladsväxter – Plantaginaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Höjd: 10–50 cm. Stjälk upprätt–uppstigande, kal.
  • Blomma: Nästan radiärsymmetrisk, ca. 5–6 mm bred. Krona hjullik med kort rör. 4 lila eller ljusblå, med blå strimmor, sammanväxta kronblad. 4 sammanväxta foderblad. 2 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen en gles, slak klase.
  • Bladen: 2–4 cm, oskaftade, linjära, helbräddade eller småtandade, brunaktiga eller röda. Bladen motsatta.
  • Frukten: Platt, hjärtlik–njurlik kapsel, längre än fodret.
  • Växtplats: Dy- ler- och mjälstränder, hällkar, våta gropar och diken, våta åkrar och trädor.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Dyveronikan är en flerårig, uppstigande växt. Blommorna sitter i glesa klasar och deras skaft är långa, längre än stödbladen. Dyveronikan växer som ursprunglig på öppna dy- och lerstränder. Den har fått nya växtplatser på områden med mänsklig påverkan såsom i diken, pölar och gropar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page