© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fåblommig förgätmigej

Myosotis sparsiflora

  • Familj: Strävbladiga växter – Boraginaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 15-35 cm. Stjälk vek, upprätt, ofta månggrenad, glest hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ca 2 mm bred. Krona klarblå, sambladig, 5-flikig, knölar vid kronpipens mynning. Foder sambladigt, öppet klocklikt, 5-flikigt, flikarna smalt triangulära; vid basen krokhåriga; i fruktstadiet är fodret ca 7 mm långt. Ståndare 5, ståndarsträngar fastvuxna i kronpipen. Pistill uppbyggd av flera fruktblad, med 1 stift. Blomställningen ett i synnerhet vid basen mycket glest knippe som växer ut och blir mer likt en klase; bladförsedd i nedre delen.
  • Blad: Strödda. Nedre blad skaftade, övre blad oskaftade. Bladskiva oval-ovalt lansettlik, helbräddad, hårig.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt. Delfrukterna ägglika, släta, ca 2 mm långa.
  • Växtplats: Trädgårdar, gårdsplaner, parker, bebyggelse, bergsängar.
  • Blomningstid: Juni-juli.

Förgätmigejerna (Myosotis) är det släkte inom de strävbladiga växternas familj som hos oss uppvisar flest arter. Vi har sammanlagt nio arter och dessutom flera underarter eller former. Den fåblommiga förgätmigejen skiljer sig i många avseenden från de andra arterna: stjälken är ofta vek och skör, den är gleshårig och rikt förgrenad. Blomställningen är gles och delvis försedd med blad. Då frukterna mognar tänjs blomkorgen och böjer sig samtidigt snett nedåt. Delfrukterna får en saftig knöl som lockar myror och som gör att fröna transporteras till nya växtplatser. Det är ändå knappast myrorna som sett till att den fåblommiga förgätmigejen kommit till oss, utan den har nog behövt människans hjälp. Artens spridningscentrum är Östeuropa, därifrån den torde ha spridit sig med resenärer till jordbrukstrakter och bebyggda områden. Något egentligt ogräs kan man inte påstå att arten skulle vara, den förekommer glest utspridd närmast i södra Finland, gärna på fuktiga och skuggiga platser i gamla trädgårdar. På sitt ursprungliga utbredningsområde hittar man den närmast längs flodstränder och på lundartad buskmark.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page