Rubia tinctorum Rubia tinctorum Rubia tinctorum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Färgmåra

Asperula tinctoria

  • Familj: Mårväxter – Rubiaceae
  • Höjd: 25–45 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, trattlik. Vit ca 4 mm lång krona med lång pip. Vanligen 3-sällan 4-flikig. Foder saknas. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Två vid basen sammanväxta stift. Tre, ibland fyra ståndare fästa vid pipens mynning.
  • Bladen: Oskaftade blad i krans runt stammen. Vid stammens lägre och mellersta delar 4–6-blad i krans. Bladskiva kal, tjock, linjär-smalt elliptisk, i spetsen fint tandad, i övrigt helbräddad. Kanten något nedvikt..
  • Frukten: Brun, tvådelad, kal klyvfrukt utan knölar.
  • Växtplats: Steniga backar, snår.
  • Blomningstid: Juli.

Färgmåran är en fridlyst, flerårig kalkgynnad växt. Som namnet säger kan man få ett rött färgämne ur växten som kan användas till bl.a. tygfärgning. Det första säkra fyndet av arten i Finland gjordes i Rauma först år 1916. Färgmåran är en östeuropeisk art men den sträcker sig västerut ända till de inre delarna av Frankrike. I Norge och Danmark är arten endast tillfälligt funnen. I Finland hittas ibland även den blåblommiga blå färgmåran (Asperula arvensis) och den violettblommiga blåmåran (A. orientalis). De rör-trattlika färgmårorna liknar mycket de närbesläktade mårorna (Galium spp.) vars kronor är fatlika med mycket kort pip. Bladen hos de i Finland växande mårväxterna (Rubiaceae) ser ut att vara kranställda runt stammen. I verkligheten finns det endast två motsatta blad vid varje stamnod. De övriga bladlika organen är stipler.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page