© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fiskmålla

Lipandra polysperma

  • Latinsk synonym: Chenopodium polyspermum
  • Familj: Amarantväxter – Amaranthaceae (tidigare Mållväxter – Chenopodiaceae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: Vanligen 10–50 cm. Stjälk krypande–upprätt, kantig, rödaktig och knappt förgrenad.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ca. 1,5 mm bred. Hylle grönt bestående av 5 kala, vid basen sammanväxta blad. Mycket små, nästan oskaftade blommor bildar gyttringar. Hylleblad kala. 1–3 ståndare. Pistill sambladig med 2 stift.
  • Bladen: Äggrunda–avlånga, skaftade, helbräddade och kala. Bladskivans bas killik eller rund. Bladen strödda.
  • Frukten: Tunnväggig, svart eller rödaktig nöt.
  • Växtplats: Trädgårdar, åkrar, avstjälpningsplatser, fyllnadsmarker och stränder.
  • Blomningstid: Juli–september.

Mållornas släkte (Chenopodium) är besvärligt i artbestämningshänseende. Arterna har ofta flera former som måste igenkännas med mikroskop. Man hittar de största skillnaderna i fröskalets struktur. _Chenopodium_-mållorna kan lätt blandas med _Atriplex_-mållor men man skiljer dem åt eftersom _Chenopodium_-mållorna är tvåkönade medan _Atriplex_-mållorna är enkönade. _Atriplex_-mållorna saknar dessutom hylleblad runt frukterna.

Fiskmållan växer vanligen ganska krypande men skottspetsarna är uppåtstigande. Den är en ogräsväxt. Stjälken är, åtminstone när den blir äldre, röd och fyrkantig. Fiskmållan är en gammal kulturföljeslagare på samma sätt som sina släktingar. Man kan hitta den på gödslade åkrar och andra kväverika marker. Också leriga och steniga stränder är lämpliga växtplatser för arten.

Man kan skilja fiskmållan från den vanligare svinmållan (C. album) på att fiskmållan har helbräddade och kal blad.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page