© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Fjällbräcka

Micranthes nivalis

  • Latinsk synonym: Saxifraga nivalis
  • Familj: Stenbräckeväxter – Saxifragaceae
  • Höjd: 5–20 cm. Stam hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona grönvit, senare rödaktig, 5-talig och lika lång som fodret. Foderflikar upprätta och kala. 10 ståndare och vid basen sambladig, 2-talig pistill. Blomställningen en skaftad tät klase.
  • Bladen: Rosenblad med 1,5–3,5 cm långa, äggrunda-runda, läderartade, naggade och ofta rödaktiga bladskivor. Undersidan blågrå och glest hårig. Skaftade blad strödda.
  • Frukten: Tvårummig kapsel.
  • Växtplats: Klipphyllor, torra hällar och klippskrevor.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Bräckorna (Saxifraga) är låga, vanligen perenna örter. Släktet omfattar över 300 arter, huvudsakligen från norra halvklotets kalla områden och bergstrakter. I Norden finns närmare 20 arter. Många av dessa är sällsynta fjäll-, hällmarks-, och myrarter. Släktnamnet Saxifraga kommer från latinet och betyder bergbrytare.

Fjällbräckan är fridlyst söder om Uleåborgs län. Den förekommer oftast i områden med basiska bergarter. Fjällbräckan förökar sig både med frö och med bladrosetter som lossnar från moderplantan.

Spädbräckan (M. tenuis) liknar fjällbräckan men är mindre och spädare och mer sällsynt. Den är en klart kalkgynnad art som växer i fjällen på klippbranternas sipperytor, fuktiga grushedar och snölegor.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page