© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita. All rights reserved.

Fjällgentiana

Gentiana nivalis

  • Familj: Gentianaväxter – Gentianaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 5–20 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Fem himmelsblå, långt sammanväxta kronblad. Kronan trattlik, hjullik med lång smal pip. Mellan kronflikarna en liten flik. Fodret 5-flikigt. Vanligen 5 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blommorna ensamma.
  • Bladen: Oskaftade. Lågblad brett äggrunda, mellanblad smalt äggrunda -smalt elliptiska. Bladen motsatta.
  • Frukten: Kapsel.
  • Växtplats: Strand- och fjällängar, torrängar i byar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Fjällgentianan är en ettårig oförgrenad växt eller om den är förgrenad så är den det vid stambasen. Dess stam är vek. Fjällgentianans blommor öppnar sig bara vid tillräckligt varmt solskensväder, så det kan därför vara svårt att upptäcka den. Arten växer på många olika underlag på kalfjällets lägre delar såsom vid bäckar, klapperstenssluttningar, på ängar och rishedar. Den är en kalkgynnad art vilket förklarar varför man inte påträffar den på barrskogsbältets karga berg. Arten är regionalt hotad.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page