© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fjällgröna

Diapensia lapponica

  • Familj: Fjällgröneväxter – Diapensiaceae
  • Växtform: Flerårig, vintergrön dvärgbuske.
  • Höjd: 2–6 cm.
  • Blomma: Vit, radiärsymmetrisk, 1–2 cm, 5-flikig. Kronblad omvänt äggrunda. 5 ståndare och 3-talig sambladig pistill. Skaftade blommor ensamma i toppen av förgreningarna.
  • Bladen: Vintergröna, 0,5–1 cm långa, linjära-spatellika, helbräddade och läderartade.
  • Frukten: Kapsel.
  • Växtplats: Fjällens blåsiga och torra höjder, öppen grusmark och hällar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Fjällgröneväxterna är en liten familj som omfattar endast 6 släkten och 20 arter. De härstammar alla från nordamerika och Östasien. Fjällgrönan är den enda representanten i Europa. Fjällgrönan förgrenar sig starkt och bildar täta kuddlika tuvor. Den är en äkta fjällväxt med en ordentlig, djup pålrot. Dess växtsätt är en anpassning för att klara av vind och undvika för stor avdunstning. De vita blommorna ser oproportionerligt stora ut.

Fjällgrönan förökar sig med frö och man har inte kunnat konstatera vegetativ förökning. Den tillväxer långsamt och är en tämligen dålig konkurrent. Fröna sprids med snösmältningsvattnet och gror vanligen på öppet grus eller andra öppna platser.

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page