© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fjällnejlika

Viscaria alpina

  • Latinsk synonym: Lychnis alpina, Silene suecica
  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–25 cm (var. alpina), 5–15 cm (var. serpentinicola).
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. 5 rosa kronblad med bikronblad. Kronblad djupt kluvna. 5 hopvuxna foderblad, 4–5 mm långa. Många ståndare, i en del blommor tillbakabildade. Pistill med 5 stift. Blomställningen en korglik kvast.
  • Bladen: Linjära smalt elliptiska hos var. alpina. Lågblad hos var. serpenticola nästan barrlika. Bladen motsatta.
  • Frukten: Kapsel som öppnas med 5 tänder.
  • Växtplats: Var. alpina i klippskrevor, sanddyner, på grus- och sandmark längs åstränder och på fjällhedar. I Södra Finland på lavhällar. Var. serpentinicola på ultrabasiska underlag i Norra Finland.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Fjällnejlikan är en liten, kal släkting till tjärblomstret (V. vulgaris). Den doftar som linnean. Blommorna är klarröda och bladen är blåaktigt gröna. Arten växer i norr utmed floddalarna och i fjällområdet på klippor och på stenmark. Man kan påträffa arten i södra Finland på lavhällar.

Fjällnejlikan kan indelas i två varieteter varav var. alpina kan påträffas i hela landet undantaget Åland och västkusten, medan var. serpenticola, som har smalare blad och är mindre, endast kan påträffas i norra Finland.

Fjällnejlikan har använts som indikatorart inom malmletningen, eftersom den visar förekomsten av tungmetaller i jordmånen, såsom koppar, zink och nickel. Var. serpenticola är nationellt hänsynskrävande medan var. alpina är regionalt hotad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page