© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fjällruta

Thalictrum alpinum

  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Höjd: 5–25 cm. Stjälk upprätt, smal, ogrenad, vanligen bladlös.
  • Blomma: Radiärt hylle bestående av 4 eller 5 rödaktiga, ca. 2 mm långa blad som är ganska tidigt avfallande. Många ståndare. Ståndarsträngar tunna och violetta. Ståndarknappar långsamt avsmalnande och vanligen rödbruna. 3 till 6 fria, även i fruktstadiet nästan oskaftade pistiller. Blomställningen en klase.
  • Bladen: Rosettställda, stipelförsedda, kala och skaftade. Bladskiva äggrund-liksidigt trekantig och bestående av tre småblad. Småbladen åter 3- eller 5-flikiga och de nedersta ytterligare en gång treflikiga. De rundade småbladens ovansida glänsande, spetsen flikig eller trubbigt tandad och kanterna smalt nedrullade.
  • Frukten: Kortskaftad eller oskaftad, 3–4 mm lång nöt med längsgående åsar.
  • Växtplats: Kalfjället och i fjällbjörkskog längs fjällbäckar, älvar och sjöar, fjällängar, sluttningsmyrar och torrängar. Sällan på barrskogsbältets rikkärr.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Rutorna utgör en systematiskt sett besvärlig och illa känd grupp. Till släktet hör både insekt- och vindpollinerade former och dessutom mellanformer. Gruppen är ett slående exempel på en evolutiv serie där den ursprungliga insektpollineringen småningom har gett upphov till senare former som är vindpollinerade.

Fjällrutan är en perenn och giftig kalkgynnad art. Dess doftlösa blommor har anpassats för vindpollination. De har långa, hängande späda ståndare. Fjällrutan är en art som bildar utlöpare med en vågrät förgrenad jordstam. Den fortplantar sig därför effektivt vegetativt. Den behöver ett växtunderlag som innehåller mycket näring och dessutom är fuktigt. På torra underlag blommar den endast på kalkhaltig jordmån. Fjällrutan blommar först som flera år gammal.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page