© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Flikplister

Lamium hybridum

  • Latinsk synonym: Lamium purpureum var. hybridum
  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–30 cm.
  • Blomma: Zygomorf. Krona vanligen röd, 2-läppig, hårig, 10–20 mm lång. Överläpp välvd, 3–4 mm lång. Underläpp omvänt hjärtlikt 2-flikad, ca 2 mm lång. Foder 5-taligt, nästan radiärsymmetriskt med håriga, även glandelhåriga flikar. 4 ståndare, varav 2 långa och 2 korta. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. Fruktämne 4-rummigt. 1 stift och 2-flikat märke.
  • Bladen: Skaftade. Bladskivor tilltryckt håriga, i kanten ojämt tandade-flikade. Lägre blads skivor hjärtlika–njurlika. Övre blads skaft vingade och skivor trekantigt äggrunda med tvär bas. Blad motsatta.
  • Frukten: Brun, kantig, fyrdelad klyvfrukt.
  • Växtplats: Trädgårdar, avstjälpningsplatser, odlingsmarker och ruderatmarker.
  • Blomningstid: Maj–oktober.

Flikplistret är ett ettårigt men övervintrande ogräs. Den luktar obehagligt. Arten trivs speciellt bra på väl plöjda trädgårdsland och odlingar. Den klarar sig inte på orörda, naturliga växtplatser. Ett milt väder och upptinad mark kan få flikplistret att blomma mitt i vintern.

Flikplistret påminner mycket om rödplistret (L. purpureum) och ansågs tidigare höra till denna art. Frågan är om en numera självständig korsning, där rödplistret är den ena föräldrararten. Arterna skiljs lättast åt på de bladkanterna. Rödplistrets bladkanter är jämt sågade. Mellanplistret (L. confertum) skiljer sig från våra övriga rödblommiga plisterarter på att dess foderflikar är längre än kronpipen.

Plisterarterna kan skiljas från dånarterna (Galeopsis) på bladen. Plisterarternas bladskivor har nätnervatur, medan dånarternas blad är fjädernerviga. Blombyggnaden skiljer även släktena åt. Underläppens sidoflikar är hos plisterarterna små, sammanväxta med mittfliken eller saknas helt. Dånarternas underläpp är tydligt treflikad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page