© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Fyrkantig johannesört

Hypericum maculatum

 • Synonym: Mannablod
 • Familj: Johannesörtsväxter – Hypericaceae
  (tidigare Clusiaceae (Guttiferae))
 • Växtform: Flerårig ört.
 • Höjd: 30–80 cm. Stjälk upprätt, förgrenad, fyrkantig, kal.
 • Blomma: Radiärsymmetrisk, 2–3 cm bred. Gul krona med 5 blad som är varierat är tjärprickiga och strimmiga. 5 trubbiga, helbräddade, tjärprickiga foderblad. Många ståndare, sammanväxta vid basen i 3 knippen. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 3-talig och med 3 stift. Blomställningen ett mångblommigt knippe.
 • Bladen: Mellanblad oskaftade, brett ovala med rund spets och kal, platt kant (ej nedvikta). Ofta tjärprickiga i kanten. Bladen motsatta.
 • Frukten: Brun, nästan rund, trerummig kapsel som öppnas i tre flikar.
 • Växtplats: Friska ängar, betesmarker, skogsbryn, vägkanter.
 • Blomningstid: Juli–september.

Till johannesört-familjen (Hypericaceae) hör främst vedartade släkten i tropikerna och subtropikerna. Den fyrkantiga johannesörtens stjälk förvedas och kvarstår som en styv s.k. vinterståndare efter det att cellerna dött. På våren börjar dess tillväxt från övervintrade knoppar vid markytan. Den fyrkantiga johannesörten kan skiljas från övriga johannesörter på att den, som namnet säger, har en fyrkantig stjälk.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page