© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Getväppling

Anthyllis vulneraria

  • Familj: Ärtväxter – Fabaceae (Leguminosae)
  • Höjd: 10–40 cm.
  • Blomma: Zygomorf, 12–15 mm lång. Fem gula, ibland i spetsen röda, kronblad varav överst seglet, på sidorna vingarna och underst en av två kronblad bildad köl. Blomman alltså en ärtblomma. 5 ljusa, håriga hopvuxna foderblad. 10 ståndare. Fruktämnet 1-rummigt. Blomställningen en klotrund, vanligen toppställd, klase.
  • Bladen: De lägre ibland hela, de övre parbladiga med 1–5 småbladspar. Undersida korthårig. Uddbladet vanligen större än de övriga småbladen. Små stipler. Bladen strödda.
  • Frukten: Balja med 1 frö (stannar innanför fodret).
  • Växtplats: Ängssluttningar, torrängar, vägkanter, hamnar, ballastområden, ljusa åstallskogar, grustag, hällar, stenrösen, åbranter.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Getväpplingen är en två-årig art som växer uppstigande eller upprätt. Dess blad är i huvudsak belägna vid stammens bas. Den har bildat olika klimat- och markanpassade raser.

I Finland känner man åtminstone fyra getväppling underarter som blivit hemmastadda. De är (liten) getväppling (ssp. vulneraria), stor getväppling (ssp. carpatica), lapsk getväppling (ssp. lapponica) och östlik getväppling (ssp. polyphylla). Underarterna kan skiljas bl.a. på antalet av stjälkblad och på formen av smäblad. Getväpplingen är en kalkgynnad art och regionalt utrotningshotad.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page