© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Glansnäva

Geranium lucidum

  • Familj: Näveväxter – Geraniaceae
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört. Huvudrot fågrenad, ljus.
  • Höjd: 10-35 cm. Mångstjälkig, stjälk skör, nästan kal, ofta rödaktig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-8 mm bred. Kronblad 5, ljusröda med rundad spets. Foderblad 5, kantiga, skrynkliga, uddspetsiga, kortare än kronbladen. Ståndare 10. Pistill uppbyggd av flera fruktblad med 1 stift, 5 märken. Blommor parvis i bladvecken eller i toppen av stjälken.
  • Blad: Dels i basal rosett, dels motsatta eller enstaka längs stjälken. Rosettblad långskaftade, stjälkblad kort- eller oskaftade, försedda med stipler. Bladskiva rund-njurformad, handnervig, tämligen kal, djupt 5-flikig, lågt trubbtandad, tänderna med korta uddspetsar.
  • Frukt: 5-delad klyvfrukt, spetsen näbbartad, rullar ihop sig vid mognad. Delfrukter åsade och finhåriga, speciellt längs åskanterna.
  • Växtplats: Blockmark, berg, stup, lundar, fågelskär.
  • Blomningstid: Juni-augusti.

Glansnävans utbredningsområde hos oss är begränsat till den sydvästligaste skärgården. Arten förekommer på sina håll på Åland och sällsynt på öarna kring Skiftet. Den kräver såväl rätt hög sommarvärme som en lång vegetationsperiod och en lång, frostfri höst. Det inte ändå inte sagt att man hittar den även om klimatet är lämpligt eftersom den också hör till de av våra växter som gynnas mest av kalk. Därför förekommer den växande i ytterskärgården, ofta i skydd av buskar, i bergssprickor och runt klippblock där det brukar sitta måsar. Ibland ses den också på kalkhaltig mark i den sydvästra skärgården, men också då finns det skäl att misstänka att växtunderlaget har fått sig en dos fågelgödsel. Då glansnävans frukter mognar lossnar de vanligen från sin kapsel och blir liggande runt moderväxten. Arten verkar inte sprida sig särskilt effektivt några längre vägar, och det är antagligen orsaken till att den inte förekommer på växtplatser där man annars skulle förvänta sig att hitta den.

Det går vanligen lätt att skilja glansnävan från de andra småblommiga och oansenliga nävorna, framför allt stinknäva (G. robertianum), sparvnäva (G. pusillum) och mjuknäva (G. molle) genom att den är gleshårig, har runda, njurformade blad och upprätta, kantiga foderblad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page