© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Gråfibblor

Pilosella Pilosellina -gruppen

  • Familj: Cikoriaväxter – Cichoriaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–25 cm.
  • Blomma: Ljusgula-mörkgula strålblommor med 5-tandad spets, bildar korg. Yttre strålblommor undertill rödstrimmiga. Holkfjäll 0,5–1,5 mm (gråfibbla) 1,5–2,5 (mattfibbla). Korg ensam.
  • Bladen: Skaftade blad rosettställda. Bladskivor ovala, omvänt äggrunda, ovan långhåriga (ibland kala), under och ibland även ovan stjärnhårig.
  • Frukten: Fårad nöt, hårpensel utan skaft.
  • Växtplats: Gråfibbla på torrängar på hällmark och sandiga ställen. Mattfibbla på hällmarksängar, ljusa åssluttningar.
  • Blomningstid: Juni-juli.

Gråfibblan (P. officinarum ssp. officinarum) och mattfibblan (P. officinarum ssp. peletariana) är P. officinarums underarter. De båda är fleråriga växter med mjölksaft. De har bladrosett och utlöpare. Typiskt för de båda är att de har en ensam korg och att bladundersidorna är tätt stjärnhåriga. Av de här underarter bara mattfibblan finns i norra Finland. I södra Finland är gråfibblan allmännare.

Pilosella-fibblorna växer på torra, soliga växtplatser såsom hällmarksängar och ängar på sandmark. Mattfibblan är en regionalt hotad art.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page