© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Groblad

Plantago major

  • Familj: Grobladsväxter – Plantaginaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–30 cm. Blomskaft bladlös, seg, böjlik.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, liten. Hinnartad krona med 4, vid basen sammanväxta kronblad. Kronbladsflikar ca. 1 mm långa med trubbig spets. 4, vid basen sammanväxta foderblad, ca. 2 mm långa, kala, hinnkantade. 4 ståndare, ca. 2–3 mm långa, sträcker sig utanför kronan. Ståndarknappar till en början violetta, senare bruna. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig, 1 stift. Blomställningen ett tätt ax.
  • Bladen: Bladen rosettställda. Skaft 3–12 cm långt. Bladskiva äggrund–oval, vid basen rund eller grunt hjärtlik med 5–9 parallella nerver, helbräddad kant, kal eller som ung glest hårig.
  • Frukten: Gråaktig, oval, slät lockkapsel.
  • Växtplats: Gårdsplaner, vägkanter, åkrar, gräsmattor och andra öppna trampade ställen, stränder.
  • Blomningstid: Juli–september.

Grobladet kallas även “den vite mannens fotspår”, ett namn den fått p.g.a. sin effektiva spridningsförmåga. Grobladets frön är klibbiga och fastnar på människor och djur och kan därför sprida sig långa vägar. Dessutom de är uthålliga och förlorar inte sin grobarhet ens när de passerar betande djurs tarmkanalen.

Underarten strandgroblad (ssp. intermedia) är en ursprunglig art i Finland och förekommer på ler-, sand- och stenstränder. Det bredbladiga “egentliga” grobladet, gårdsgrobladet har troligen spritt sig till Finland med människan.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page