© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Grönknavel

Scleranthus annuus

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört.
  • Höjd: 5–20 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, diameter ca 3–5 mm. Foder grönt, 5-flikigt och sambladigt. Krona saknas. Vanligen 10 ståndare. Pistill sambladig med 2 stift.
  • Bladen: Oskaftade, vid basen sammanväxta och håriga. Bladskiva barrlik och ofta krökt. Bladen motsatta.
  • Frukten: Nöt som växt samman med fodret.
  • Växtplats: Vägkanter, odlingsmarker, hällmarker, torrängar, sandmarker och gator.
  • Blomningstid: Juni–september.

Grönknaveln är en oansenlig växt som saknar kronblad. Trots sitt artnamn annuus, alltså ettårig, kan den övervintra som ung planta under snön. Arten varierar en hel del i sitt utseende och det förekommer också en hel rad av former som är genetiskt olika. Den är i första hand självpollinerande (autogam).

Underarten tuvknavel (ssp. polycarpos) har ett tätare växtsätt med kortare ledstycken och korta blad och den har inte blommor i bladväcken liksom ssp. annuus.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page