© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Grönskära

Bidens radiata

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–60 cm.
  • Blomma: Gula rörformiga blommor och ibland en rad strålblommor bildar en 1–2 cm bred korg. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Två rader holkfjäll varav de yttre 7–14 st är stora (2–5 cm långa) och bladlika.
  • Bladen: Skaftade. Bladskivosr 3- ibland flerflikiga. Flikar smalt elliptiska och flikarnas tänder böjda mot spetsen. Bladen motsatta.
  • Frukten: Violettbrun, glänsande, 4-kantig nöt vars pappus utgörs av två hullingförsedda borst.
  • Växtplats: Stränder, diken, pölar, ruderatmarker, gårdar, trädesåkrar, vägar.
  • Blomningstid: Augusti–september.

Grönskäran är en ettårig växt. Den är tydligare en strandväxt än den närstående brunskäran (B. tripartita). Grönskärans blad och stjälkar är gulgröna, medan brunskärans är mörkgröna. Grönskärans nötter är (med bortsen inräknade) 5–7 mm långa medan de hos brunskäran är ca 10 mm långa och matta. Brunskäran har dessutom färre yttre, bladlika holkfjäll (5–9 st.).

Grönskärans förekomster är nyckfulla. Under torra somrar då stränder blottas sprider den sig starkt medan den under våta somrar nästan helt försvinner. Mänsklig verksamhet vid stränder ss. sjösänkningar och båthamnar gynnar arten. Grönskäran och brunskäran hybridiserar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page