© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Grönvit nattviol

Platanthera chlorantha

  • Familj: Orkidéer – Orchidaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Rotknölarna oförgrenade.
  • Höjd: 25–60 cm.
  • Blomma: Zygomorf, gulgrönskiftande, ca 1-2 cm bred. 6 hylleblad i två ringar, hos de yttre hyllebladen är det översta hjälmformat, av de inre har ett utvecklats till läpp. Läppen sitter nedtill på hyllet, med sporre, 10-16 mm lång, nästan linjär, smal, gulgrön. Sporren är 18-27 mm lång, tjockare mot spetsen, rätt trubbig. Könspelare med 1 pistill, pollinierna långt ifrån varandra, 2 märken. Blomställningen ett smalt koniskt ax. Blomman doftar svagt eller saknar doft.
  • Blad: 2 blad vid basen, nästan mitt emot varandra, med skaft. Bladskivan omvänt äggrund-brett oval, helbräddad, kal. Längre upp på stjälken 1-3 små, nästan linjära blad.
  • Frukt: Upprätt kapsel, tätt intill stjälken.
  • Växtplats: Lundar, lövängar, betesmarker.
  • Blomning: Juni-juli.

Den grönvita nattviolen är fridlyst i hela landet med undantag för Åland.

Den grönvita nattviolen och dess nära släkting nattviolen (P. bifolia) kan vara svåra att skilja på. Skillnader finns ändå, såväl i växtplatserna som i blomningstiden. De bästa kännetecknen finns ändå i blomman. Nattviolen har vita blommor medan den grönvita nattviolen, som namnet delvis antyder, har ljust gulgröna blommor. Den grönvita nattviolen förekommer hos oss i de så kallade svenskbygderna på Åland och längs kusten i sydväst, medan den mindre krävande nattviolen också växer längre norrut på fastlandet.

Nattviolen är känd för den doft blomman avger på sommarnätterna. Den grönvita nattviolen sägs ofta vara doftlös, men en del känner en tydlig, om än svag doft från dess blommor. Skillnaden sitter inte i mängden doftämnen, utan i deras kvalitet. Nattviolens mycket tilltalande doft härstammar till största del från aromatiska estrar, medan den grönvita nattviolens blommor innehåller föreningar med stora molekyler som hör till alkoholgruppen. Estrarna lockar huvudsakligen till sig svärmare, medan alkoholen tilltalar nattflyn. Blomman är dessutom byggd med olika pollinerande insekter i åtanke: nattviolens pollinier sitter nära varandra och klämmer åt svärmarens sugsnabel vid basen, medan den grönvita nattviolens pollen fäster sig vid nattflyns ögon. Avståndet mellan pollinierna är det samma som avståndet mellan de viktigaste pollinerande insekternas ögon. Så att skaften säkert ska träffa sitt mål måste den grönvita nattviolen försäkra sig om att insekten lägger sitt huvud alldeles mot blomman, och dess nektarsporre är därför något längre än insektens sugsnabel. Trots alla dessa arrangemang händer det att samma insekt söker sig till exemplar från båda arterna, där de växer på samma ställe. Korsningar uppstår ibland, men är sällsynta. I sådana fall ligger korsningens kännetecken mellan de båda arternas typiska egenskaper.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page