© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Grusbräcka

Saxifraga tridactylites

  • Familj: Stenbräckeväxter – Saxifragaceae
  • Höjd: 4–15 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-talig. Krona vit, fribladig. Blombotten halvklotformad, glandelhårig och utvidgas så att den täcker frukten. 10 ståndare och nästan sambladig, 2-talig pistill. Skaftade, till en början hängande, blommor i bladvecken.
  • Bladen: Lågblad runda, helbräddade, glandelhåriga och med brett bladskaft. Lägre mellanblad 3–5-flikiga, högre helbräddade och smalt elliptiska. Bladen strödda.
  • Frukten: Tvårummig rund kapsel.
  • Växtplats: Torra humusfattiga bergsluttningar, sandiga torrängar, stenmurar, fågelsittplatser. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Bräckorna (Saxifraga) är låga, vanligen perenna örter. Släktet omfattar över 300 arter, huvudsakligen från norra halvklotets kalla områden och bergstrakter. I Norden finns närmare 20 Saxifraga-arter. Många av dessa är sällsynta fjäll-, hällmarks- och myrarter. Släktnamnet Saxifraga kommer från latinet och betyder bergbrytare. Grusbräckan är en annuell växt som förökar sig med frö.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page