© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Grusnejlika

Psammophiliella muralis

  • Latinsk synonym: Gypsophila muralis
  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 5-15 cm. Stjälken rikligt förgrenad från basen, kal-nästan kal, blåskiftande grön.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, svagt ljusröd, ca 0,5-1 cm bred; 5 kronblad, helbräddade, mörka nerver. Bikrona saknas. Fodret klocklikt, 5-flikigt, vitstrimmigt, ytterfoder saknas. 10 ståndare. Pistillen har 2 stift, 2 märken. Blomställningen glest knippe med många blommor.
  • Blad: Motsatta, utan skaft. Bladskivan linjär, helbräddad, blågrön.
  • Frukt: Smalt äggformad kapsel, öppnas i 4 flikar, längre än fodret.
  • Växtplats: Ängar, skräpmark, dikesrenar, stigar, vägrenar, järnvägar, lekplatser och sportplaner. Även prydnadsväxt.
  • Blomning: Juli-september.

Grusnejlika är en hotad art.

I Finland är grusnejlikan en arkeofyt, eller forntida inkomling, och dess utbredningsområdes norra gräns ligger i Mellersta Finland. Ibland har arten ändå påträffats i Bottniska vikens hamnstäder ända upp till Uleåborg. Vilka bestånd som är etablerade och vilka som är tillfälliga är svårt att avgöra då det gäller en ettårig växt, men arten har blivit allt sällsyntare under en längre tid och påträffas numera sällan i naturen. Arten stötte troligtvis på problem redan i början av 1900-talet i och med boskapsskötselns tillbakagång, asfalteringen av gårdarna, anläggningen av gräsmattor och det tätare byggandet i städerna. Grusnejlika är en växt typisk för kulturområden och den kan hittas på torra ängar, åkerkanter, sandbankar, grusgångar, mellan torgens stenar och andra dylika platser. Den klarar sig inte bra i konkurrens och kräver öppna områden med få andra växter, men tål ändå till och med att bli påtrampad. Det finns även en förädlad prydnadsvariant av grusnejlika, som är högre och har rödare blommor. Dessa växter kan ibland sprida sig från blomamplar till gårdar, ängliknande vägkanter, stigar och sandplaner. Särskilt de som rör sig i södra och sydöstra Finlands gamla kulturområden kan hjälpa till att göra en uppskattning av artens situation idag.

Grusnejlika påminner i någon mån om rödnarv (Spergularia rubra) som trivs på liknande platser. Rödnarv har ljust blåröda blommor, liggande växtsätt och hinnartade stipler vid bladens bas. Däremot påminner den inte just om släktets andra representant i vår flora, såpört (G. fastigiata), eller de av dess släktingar som odlas som prydnadsväxter.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page