© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Guckusko

Cypripedium calceolus

  • Familj: Orkider – Orchidaceae
    (tidigare Guckuskoväxter – Cypripediaceae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 20–60 cm.
  • Blomma: Starkt spegelsymmetrisk med stor gul toffelformad läpp omgiven av fem rödbruna hylleblad. Könspelare (gynostemium) bestående av två fungerande ståndare och tre fungerande märken sammanvuxna med omvandlade könsorgan. Blomman vanligen ensam eller i fåtalig blomställning.
  • Bladen: Brett ovala–elliptiska, helbräddade och utan skaft. Vid stjälkbasen slidlika lågblad.
  • Frukten: Kapsel med stoftartade frön.
  • Växtplats: Lundar och andra frodiga skogar, näringsrika kärr ss. lundkärr, ibland även på torrare lokaler. Vanligen kalkkrävande.
  • Blomningstid: Juni.

Guckuskon är fridlyst i hela Finland.

Guckuskon har en säregen pollinationsstrategi vilket syns på blommans form. Den pollineras vanligen av sandbin (släktet Andrena) som landar på blomman och kryper in i den toffelformade läppen. Då skons kanter är inåtvända och dessutom hala kan insekten inte ta sig ut samma väg den kom. De ljusa fläckarna i bakre delen av blomman leder insekten att ta sig ut genom en trång passage som tar den förbi märket och ståndarstrukturen. Härmed lämnar den först av pollen från en annan blomma på märket och därefter får den på sig nytt pollen. Blomman uppnår på detta sätt korspollination.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page