© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Gullris

Solidago virgaurea

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört, med rotstam.
  • Höjd: 30–100 cm.
  • Blomma: Små, gula blommor som bildar 1 cm breda korgar, med ca. 20 blommor, som i sin tur är samlade i klasar. Korgarnas kantblommor är tunglika honblommor medan diskblommorna är rörformiga, tvåkönade blommor. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig.
  • Bladen: Bladskivor ovala med smal bas, glest sågade. Basala blad långskaftade, de övre bladen oskaftade, strödda.
  • Frukten: Hårig nöt med hårpensel.
  • Växtplats: Lund- och moskogar, torrängar, ängar, renar, hällar, rikkärr.
  • Blomningstid: (Juni–)juli–september.

Gullrisen (Solidago spp.) är fleråriga, ganska stora och grova örter med jordstam. Det finns omkring 100 arter och nästan alla hör hemma i Nordamerika. Endast gullriset som växer hos oss är en europeisk art.

Gullriset är en allmän skogsart i Finland. Den varierar mycket. Rikligaste förekomsterna finns i friska och lundartade skogar men den växer på många olika växtplatser, även i karga skogar. Hyggen är gynnsamma växtplatser för den eftersom den trivs i ljus. Underarten i norra Finland, lappgullris (ssp. lapponica) är mindre till storleken.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page