© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Gyckelblomma

Erythranthe guttata

 • Latinsk synonym: Mimulus guttatus
 • Familj: Gyckelblomsväxter – Phrymaceae
  (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
 • Växtform: Flerårig ört.
 • Höjd: 20–40 cm. Stjälken kal nedtill, glandelhårig upptill.
 • Blomma: Kronan zygomorf, gul med röda prickar, 30-40 mm lång, sambladig, 2 läppar; övre läppen 2-flikig, undre läppen 3-flikig, svalget rätt öppet. Fodret något zygomorft, 5-flikigt. 4 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift. Blomställningen ett glest knippe i toppen.
 • Blad: Motsatta, kort skaft-utan skaft. Bladskivan brett äggrund, parallellnervig, oregelbundet tandad.
 • Frukt: Äggformad 10 mm lång kapsel, utvecklas i regel inte.
 • Växtplats: Diken, bäckar, sjöstränder nära bosättning. Prydnadsväxt, ibland förvildad.
 • Blomning: Juli-augusti.

Gyckelblommorna är nordamerikanska prydnadsväxter som ibland växer som förvildade i vår natur. Gyckelblomman är släktets enda art som hos oss i viss mån kan påträffas utanför skötta trädgårdar, medan andra arter och sorter klarar sig nästan bara som odlade. I motsats till andra inkomlingar som utvecklats till problematiska ogräs eller som hotat våra inhemska växter verkar gyckelblomman vara helt harmlös. I sina hemtrakter i västra Nordamerika trivs arten i olika fuktiga miljöer – hos oss påträffas den ofta på liknande platser, och då särskilt i närheten av bosättning.

Blommorna är det första man lägger märke till hos gyckelblomman, och de torde ha gett den äldre vetenskapliga namn. Namnet kommer antingen från forngrekiskans mimo, ’apa’ eller latinets mimus, ’skådespelare, mimiker’ – framifrån kan man i blomman urskilja både en apas ansikte och den mask som användes i klassiska skådespel. Arten är förutom en trevlig prydnadsväxt även en viktig modellorganism vid studiet av ekologi och genetik. Artens genom blev fullständigt kartlagt år 2007. Dessutom har Amerikas ursprungsbefolkning använt den i medicinskt syfte, för att bota värk och sår.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page