© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hagfibblor

Hieracium sect. Vulgata

  • Familj: Cikoriaväxter – Cichoriaceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–60 cm.
  • Blomma: 1–2 cm bred korgblomställning med ca 50 blommor. Korgar samlade i en gles kvast. Korgens yttersta blommor större än de övriga. Krona gul, tunglik med 5-tandad spets och hårig bas. Holkfjäll i flera rader, smalt trekantiga, spetsiga, de inre smalt hinnkantade och fjäder- samt glandelhåriga, vid basen stjärnhåriga. Fem ståndare och sambladig, 2-talig pistill vars stift är gult eller mörkt.
  • Bladen: Rosettblad fåtaliga, vissnar före blomningen. Mellanblad skaftade eller oskaftade. Bladskiva omvänt äggrund – oval – smalt elliptisk, tandad, sällan flikig, borsthårig både ovan och under.
  • Frukten: Rödbrun, småknottrig nöt med hårpensel.
  • Växtplats: Torra och friska skogar, ibland lundar, hällmarker, stränder, ängar, vägkanter.
  • Blomningstid: Juni–september.

Hökfibblorna (Hieracium) är mycket mångformiga. Holkfjällen varierar i längd och är placerade i flera rader och överlappande medan övriga cikoriaväxter vanligen har sina holkfjäll i två rader. De flesta hökfibblorna är apomiktiska småarter och man har beskrivit 400 dylika från Finland. Hökfibblorna har indelats i åtta större grupper där hagfibblorna är en. Hagfibblorna är allmänna skogsväxter utom i fjäll-Lappland. Man har beskrivit 140 småarter inom denna grupp i Finland. Hagfibblorna varierar i storlek och deras stjälk har vanligen 1–5 blad och är sällan bladlös.

Hagfibblorna kan vara svåra att skilja från skogsfibblorna (H. Sylvatica-gruppen). Det finns dock skillnader i växtplatskraven. Hagfibblorna är inte krävande och växer vanligen på kulturpåverkade platser. Bland skogsfibblorna finns en del krävande arter som vill ha orörda växtplatser. En del är rentav kulturskyende. Det finns dock även skogsfibblor som är kulturgynnade. Som extremer kan nämnas de som växer i gräsmattor och ursprungligen är nykomlingar som anlänt med höfrö.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page